• saç kremi ile saçı yıkamak

  1.
  Selam

  Dingin sulardan gelen kızgın kumlara yaslanan deniz kabuklarının sessizliğinde
  inanılmaz sonsuz düşlerin tutkularında boşta kalan köpüksüz ellerim
  Sadece kutuların benzeşmesi ile derin kaygıların oluşturduğu sünepe hayaller
  Mutluluğun bir adım ötesini yaşamaktan yoksun kalan bedenim

  Bu öküzlüğümü sizlere bu liriklerimle tasvir etmek istedim.

  Merhaba

  Ben Chopper, Nick The chopper

  Efendim öncelikle bu dingilliği benden başka yapan dostlarımı tenzih etmek isterim. Samimiyetlerine sığınıyorum. Bu mallığı benim gibi daha önce kendileri de yapmış sayın yazarların bunu okumadan önce kapatmalarını dilerim.

  Mutlu akşam üzerlerinden birindeydim. Keyfim ve kahyası , içsel kaygılarından sıyrılmış, gün batımının naçizane keyfini serin bir duşla şenlendirmek üzereydi. Ah o uzun şofbenli yılların bedenimde açtığı yara ve tüp kokusu yok mu, ellerimin üzerinden kayıp giden bir hacı şakir'e sevgili gözüyle baktığımız yıllar. Her şeyin lirik duygularla beslendiği .....

  eeeeeeeh, yeter amk daha yazamicam böyle, deniyem dedim olmadı.

  büyüksün merhaba ben pembe tolga.

  Kim koymuş ya la o saç kremi ile şampuanı yan yana arkadaş, şerefsizlerin kutusu da kıvamı da aynı. 7 kere yıkadım, köpürmüyor lanet olası. La amk bu ne diyorum içimden, ama saçıma da bok sürmemek istiyorum. Bu kadar da kirlenmiş olamaz falan diyorum içimden. Arkadaş sonra bir gördüm ben bunun dışını, aha saç kremiymiş. Boşa giden saç kremine mi yanarsın, yediğin ayara mı yanarsın. Neye yanarsan yan. Neyse velhasıl bir kere de şampuan yaptım 7 kere saç kremi yaptıktan sonra. Saçlar oldu pamuk, hayatının saç kremini yedi tabii.

  Dingin sulardan gelen kızgın kumlara yaslanan deniz kabuklarının sessizliğinde
  inanılmaz sonsuz düşlerin tutkularında boşta kalan köpüksüz ellerim
  Sadece kutuların benzeşmesi ile derin kaygıların oluşturduğu sünepe hayaller
  Mutluluğun bir adım ötesini yaşamaktan yoksun kalan bedenim

  tanımımızı da unutmayalım : bildiğin öküzlük,mallık,sığırlık. üretenin hiç mi suçu yok peki, var tabii, aynı renk ambalaj ne amk.
  59 -11 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • atatürk ün dünya çapında lider olduğu yalanı

  2.
  liderliğine leke sürenlerin utanması gerekmektedir. içimizdeki hainler kabul etmese de dünya onun ne kadar büyük bir lider olduğunu kabul etmiştir.

  işte dünya liderlerinin büyük önder ATATÜRK hakkında söyledikleri ;

  AMERiKA

  Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi
  başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern
  dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak
  kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
  Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye' nin
  doğması, yeni Türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
  bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk' ün Türk
  halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye' de giriştiği derin ve
  geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
  daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  John F. KENNEDY (A.B.D. Başkanı, 10 Kasım 1963)

  Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
  gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  Franklin D. ROOSEVELT (A.B.D. Başkanı)

  Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
  Kendisi, Türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında
  hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir
  milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
  güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

  General Mc ARTHUR

  Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine
  onun fikrince bütün Avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade
  dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana
  Avrupa' nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı
  Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

  Franklin D. ROOSEVELT A.B.D. Başkanı, 1928

  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri
  geçti.

  Chicago Tribune

  Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  New York Times

  insanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O,
  tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

  Gladys Baker(Gazeteci)

  ALMANYA

  O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
  gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
  kahramandı.

  Prof. Walter L. WRIHT Jr.

  Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu
  zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  Alman Volkischer Beobachter Gazetesi

  Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda,
  tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
  olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

  Berlin, Alman Ajansı

  Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve
  insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak
  isteyenler Atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden
  örnek ve kuvvet alsınlar.

  Profesör Herbert MELZIG(Tarihçi)

  Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' ye
  bakılarak bu günden ölçülebilir.
  Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle
  birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu
  dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir
  ruh aşılamıştır.

  Illustrierte Dergisi

  O, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle,
  bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı
  bir sahne seyrettirmektedir.

  Herbert MELZIG

  FRANSA

  insanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.

  Noelle Gazetesi

  Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken,
  milli bir Türk Devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
  başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya
  koymuştur. Atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
  örnek olmuştur.

  Maurice BAUMANT(Profesör)

  Çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

  Excelsior Gazetesi

  Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  Le Jour-Echo de Paris

  Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı
  olan Türkler asla unutmayacaklardır.

  Noell Roger Gazetesi

  Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde
  maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde
  hiçbir şüphe aranamazdı.

  Claude Farrer (Yazar)

  Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa' yı titreten canlı
  millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O büyük ulunun başında
  bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye' dir.

  Pierre Dominique(Gazeteci)

  Asırları asan adam !..

  Fransa, Paris Basını

  Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
  tarihinde izlerini bırakacaktır.

  Albert LEBRUN

  Fransız Cumhurbaşkanı

  Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
  bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en
  şerefli isim Ona verilmiştir.

  Mercel Sauvage(Gazeteci)

  Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir.
  Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

  Gerrad Tongas(Yazar)

  Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık
  evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet
  adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
  dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş
  felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  SANERWIN Gazetesi

  Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini
  göstermiştir.

  Paris-Le Temps

  Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması' nın imzalanması
  nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla,
  Mustafa Kemallerle anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının
  Mecliste verdiği cevap:
  Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
  Mustafa Kemal ve O' nun tüm askerleri burada olsalardı teker
  teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir
  antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (1921)

  Fransız Başbakanı BRIAND

  Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan
  olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları
  kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde
  radikal bir inkilap yaptı.

  Paris-Soir' den

  Denilebilir ki onsuz, islam alemi yolunu bulabilmek için elli
  yıl daha bekleyecekti.

  Berthe Georges-Gaulis

  O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark
  edemezler. Bu dağın azametini kavrayabilmek için, Ona çok
  uzaklardan bakmak gerekir.

  Claude FARRER / Fransız Edibi

  Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa
  tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk' ün bu yöndeki
  gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
  Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu
  gelişmenin temel öğelerinden biridir.

  Charles De GAULLE

  Kemal Atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek
  itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu.
  Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. Fakat
  bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında
  ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
  Cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle
  bir Şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?

  George BENNES

  Vu Gazetesi-1938

  Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda
  Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan
  etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan
  aşağı değişti. inançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son
  döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
  memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti.
  Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

  Raymond CARTIER

  Le Nouvelliste Gazetesi

  iNGiLTERE

  Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
  Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

  The Fortnightly, Londra

  Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet
  adamlarından birini kaybetti.

  Spectator

  Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı
  yaratmamıştır.

  Observer

  ingiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir
  dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  Sunday Times

  O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül
  edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve
  başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar
  devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

  Word Price

  O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
  özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları,
  Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun
  tarihini değiştirdi.

  Times Gazetesi

  Savaş Türkiye' yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini
  yeniden dirilten Atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,
  Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O' nun ardından
  döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern
  Türkiye'nin Ata' sına değer bir görünümden başka bir şey
  değildir.(1938)

  Winston CHURCHILL ingiltere Başbakanı

  Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan
  bir baştı.

  Daily Telegraph

  Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer
  önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri
  kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve
  başarı.

  The Truth Dergisi

  O genç ve dahi Türk Şefi'nin o esnada Çanakkale de bulunması,
  müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.

  Alan Moorehead (Yazar)

  Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış
  olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
  Kendisi için, bugünkü Avrupa' nın en güçlü Devlet Adamıdır
  diyebileceğimiz Atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en
  cesur ve orijinalidir.

  Herbert Sideabotham (Yazar)

  Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp
  birdenbire harekete geçmek iktidarı, O' nun eşsiz otoritesinin
  başlıca kaynaklarından biridir.(1923)

  Grace Ellison (Gazeteci)

  AFGANiSTAN

  O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri
  için de en büyük önderdi.

  Emanullah HAN

  Afgan Kralı

  ARNAVUTLUK

  Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı
  olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

  Stipsi Gazetesi

  AVUSTURYA

  Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.

  Neue Freie Presse, Viyana

  Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. istediğini
  bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.

  Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

  BELÇiKA

  Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

  Kopenhag-Nasyonal Tidende

  Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek
  devlet adamı Atatürk' tür.

  Libre Belgique gazetesi

  BULGARiSTAN

  Hiçbir memleket, yeni Türkiye' nin Ata' sı tarafından başarılan
  kadar güçlü, hızlı ve kökten bir yenilik hamlesine
  erişmemiştir.

  Bulgar Dness Gazetesi

  ÇiN

  Mustafa Kemal yeni Türkiye' nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir
  toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz
  kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi
  kendine inandırmıştır.

  Ma Shao-Cheng (Yazar)

  DANiMARKA

  Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O,
  yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

  National Tidence Gazetesi

  FiNLANDiYA

  Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası
  dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

  Hufvud Stadbladet Gazetesi

  HiNDiSTAN

  Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

  Star of India

  Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna
  savaşan bütün milletlerin önderiydi. O' nun direktifleri
  altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan
  yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

  Bayan Sucheta KRIPALANI Hint Parlamento Heyeti Başkanı

  iRAN

  Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli
  bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca
  milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

  Tahran Gazetesi

  Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla
  kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı
  olmuştur.

  Iran Gazetesi

  iSRAiL

  Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini
  kaybetti.

  Palestine Post

  Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından
  önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete
  nasip olmayan cesur ve büyük bir inkilapcı olmuştur.

  Ben Gurion israil Başbakanı (1963)

  iSVEÇ

  O olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler,
  O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek
  yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

  Nya Dagligt Gazetesi

  iSViÇRE

  Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en
  derin hürmetle eğerek selamlarım.

  Profesör MORRF

  Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha
  göremeyeceği bir dahi idi.

  Profesör SEKRETAN

  iTALYA

  Hayatının sonuna kadar milleti' nin mutlak güveni ile kurduğu
  devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi
  görülmemiş bir karakter örneğidir.

  C.C.SFORZA

  Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz sezişi ile
  hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda
  memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir
  siyasi zafer kazandırdı.

  F.Perrone Di San Martino (Yazar)

  Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci
  derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet
  kaybolmuştur.

  Tribuna Gazetesi

  JAPONYA

  Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet
  adamı olarak daha büyük.

  Japon Times

  Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

  The Japon Chronicle

  LÜBNAN

  Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti'nin
  başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında
  yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

  KERAMA

  Lübnan Başbakanı, (10 Kasim 1963)

  Kelimenin tam anlamıyle bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk,
  dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.

  Loryan Gazetesi (1938)

  Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O,
  bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

  Ennehar Gazetesi (1938)

  Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin
  gidişini değiştirmiştir.

  An Nahar

  MACARiSTAN

  Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi
  gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.

  Esti Ujsag.Macar.

  Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile
  yoksul düşmüştür.

  Pester lioyd Gazetesi

  Türkiye'yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramağa
  çıkmış çalışkan arı' lara benzetiyorum. Nasıl arı' lar beylerinin
  etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün
  büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır.

  Prof. M. Zaajti Franes

  MISIR

  Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

  Egyptian Gazete

  NORVEÇ

  Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri
  olarak kalacaktır.

  Le Morgen Bladet Gazetesi

  PAKiSTAN

  Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri
  değildir. Biz Pakistan'da, Onu geçmiş bütün çağların en
  büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha,
  doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever.

  Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

  Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O' nun bakışı ile
  cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.

  ikbal (Şair)

  POLANYA

  O' nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete
  geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur.

  Gazeta Polska

  ROMANYA

  Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar
  yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak
  kalacaktır.

  Independance Romaine Gazetesi (12 Kasım 1938)

  Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran,
  kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en
  birincisidir.

  Timpul Gazetesi (12 Kasım 1938)

  RUSYA

  Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi
  herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti'nin milli
  bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni
  milli yapısını yaratmıştır.

  Sovyet Başbakanı Kalinin

  SURiYE

  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet
  gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden
  bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan,
  eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...

  Elifba Gazetesi

  Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir.
  Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç
  yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

  El Tekaddum Gazetesi

  YUGOSLAVYA

  Atatürk'ün dehası, tarihte Türk Milleti'nin taşıdığı ruhun
  faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil edecektir.

  Branko Aczemovic (Elçi)

  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini
  hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin
  zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne
  getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.

  Politika Gazetesi

  YUNANiSTAN

  Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama,
  malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.

  kaynak: http://www.tsk.tr/12_anitkabir/lidersoz.htm
  81 -30 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • türkçe aranjmanı yapılmış şarkılar

  6.
  38)

  fairuz and rahbani brothers-mais el reem *
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1499/  Rıza Silahlıpoda ve ritm 68- 34 saat
  https://video.uludagsozluk.com/v/rıza-silahlıpoda-16863/  Ayla algan-versin tanrı istemeden
  https://video.uludagsozluk.com/v/gecenin-şarkısı-44241/  39)

  enrico macias-On S'embrasse Et On Oublie
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1501/  ajda pekkan-hoş gör sen
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-61485/  40)

  Mina-Mi mandi rose
  http://www.youtube.com/watch?v=6_YVP1Zs5lE+

  ajda pekkan-kim olsa anlatır
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80943/  41)

  Nikolaou Filippos - Megie mele
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1500/  ajda pekkan-sana ne kime ne
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80945/  42)

  Bobby Goldsboro - Honey
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80946/  alpay- sen gidince
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80947/  43)

  Julien Clerc - Ce n'est rien
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80948/  Asu maralman-yalanmış
  http://www.youtube.com/watch?v=YPm99gOsM0o+

  44)

  DIMITRI DOURAKINE - TOI TOI TOI
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86259/  aydın tansel-genç kızlar
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86260/  45)

  ENRICO MACIAS J'AI QUITTE MON PAYS
  http://www.youtube.com/watch?v=EbvY5YXGxTQ+

  ayla algan-aşka veda ettim.
  http://www.youtube.com/watch?v=Dv72dlQX-10+

  46)

  mary hopkin-THOSE WERE THE DAYS
  http://www.youtube.com/watch?v=2KODZtjOIPg+

  erol büyükbuç-bu ne yalan dünya
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86262/  47)

  Jacques Brel - Ne Me Quitte Pas
  http://www.youtube.com/watch?v=i2wmKcBm4Ik+

  ERTAN ANAPA - BENi TERKETME
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86261/  48)

  Antipas - Kalispera
  http://www.youtube.com/watch?v=ZSU_hQs19tE+

  fedon-bebeğim
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80944/  49)

  Fayrouz-Hela Ya Wasea
  http://www.youtube.com/watch?v=gFlqjqwMpHw+

  ferdi özbeğen-nerdesin nerde
  http://www.youtube.com/watch?v=WdNpFx6h8zk+

  50)

  Fairouz-Al Bint El Chalabiya
  http://www.youtube.com/watch?v=UfvkcG59Vq8+

  gönül akkor-böyle gelmiş böyle geçer
  http://www.youtube.com/watch?v=097MdavIQwc+
  8 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • mrtnyc

  12.
  (#15982781) the lord of the rings sevenler için güzel bir derlemeye imza atmış.
  1 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • evde yemek seçip misafirlikte her şeyi yiyen çocuk

  10.
  misafirliğe gittiği yerde her şeyi yiyen, beğenen, yemek seçmeyen çocuktur. bu çocuğa kendi evinde et, tavuk bile yediremezken, gittiği yerde kapuskayı, bamyayı bayıla bayıla yer.sonra da şöyle der

  bir tabak daha yiyebilir miyim?

  bi de bunların hem yiyen hem de şaşıran modeli vardır. kahramanımız olan çocuk gittiği evde elma görür. halbuki evde yüzüne bile bakmıyordur o meyvenin.

  aaa elma varmış burada !...

  anneye ya da babaya döner,

  sen hiç bana elma almıyorsun. (ron ron ron)

  halbuki evde elma da vardır.

  aç bırakılmış ya da istediği yapılmıyormuş gibi seni yerin dibine sokar fırlama.
  2 -1 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • show tv nin dug dugu dug dug duguduklu yılları

  1.
  show tv nin her şeyi dug dugu dug duga bağladığı yıllardır. hayat, vapurlar falan o zamanlar daha güzeldir. nara beneğin star1 de cem özer'in programında göğüslerini göstermesinden 2 sene sonrası falandır.

  (vid:#735) << bunlar prototipleri.

  https://video.uludagsozluk.com/v/show-tv-nin-dug-dugu-dug-dug-duguduklu-yılları-749/

  << bu açılış jeneriği, o zamanlar televizyonlar 24 saat yayın yapmazdı, açılır ve kapanırdı.

  https://video.uludagsozluk.com/v/show-tv-nin-dug-dugu-dug-dug-duguduklu-yılları-750/

  << bu haftaya jeneriği.

  https://video.uludagsozluk.com/v/show-tv-nin-dug-dugu-dug-dug-duguduklu-yılları-751/

  << bu söyleşi, talk show jeneriği

  https://video.uludagsozluk.com/v/show-tv-nin-dug-dugu-dug-dug-duguduklu-yılları-752/

  << bu eğlence programı jeneriği

  https://video.uludagsozluk.com/v/show-tv-nin-dug-dugu-dug-dug-duguduklu-yılları-753/

  << bu belgesel jeneriği

  https://video.uludagsozluk.com/v/show-tv-nin-dug-dugu-dug-dug-duguduklu-yılları-754/

  << bu da türk sineması jeneriği.
  52 -2 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • o bir golgedir varlik sanirsin

  7.
  Gönül adamı, gerçek dost.
  1 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • ben bu yazıyı anneme yazdım

  833.
  5 sene önce yakalandığın o amansız hastalıkla mücadele etme gücüne hayranım.
  4 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • sevgilim ben manyak oldum

  18.
  (#15811969)

  hüzüne boğmuştur bir anda. annen bir melek ve her daim yanında.
  4 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • antalya

  565.
  an itibarı ile gavur dalağı gibi yanmaktadır. allah'ını seven üzerime penguen atsın. bu ne ya.
  9 -2 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • o bir golgedir varlik sanirsin

  5.
  doğum günü çocuğudur. mutlu yıllar dostuma.
  1 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • türkçe aranjmanı yapılmış şarkılar

  5.
  31)

  Enrico Macias-Pourquoi parler d'amour
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1511/  nilüfer-selam söyle
  https://video.uludagsozluk.com/v/ben-bu-yazıyı-sana-yazdım-1178/  32)

  FAIRUZ-TARIK EL NAHL
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-50442/  Ebru Gündeş-Tanrı Misafiri
  http://www.youtube.com/watch?v=dShONyAw3h0+

  33)

  Julio Iglesias-Se Mi Lasci Non Vale
  http://www.youtube.com/watch?v=Epbb8tvcK_g+

  Ajda Pekkan-Yeniden Başlasın
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80936/  34)

  Roberto Carlos-Lady Aura *
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-100177/  Ercan Turgut - Senin Olsun
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80937/  35)

  Hervé Vilard - Tant pis pour moi
  http://www.youtube.com/watch?v=-CsdHW2TuNM+

  Alpay Kimse Bilmez Yarin Ne Olur
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80938/  36)

  Enrico Macias - Jalousie Maladie
  http://www.youtube.com/watch?v=JJtNuzDfqTA+

  Engin Evin- Kiskanclik Hastasi
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80940/  37)

  The Doors - The Mosquito
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80941/  Arda Kardeş-Pis Sinek (Arkadaş bu nasıl bir şarkıdır ya, ahhaha sivrisinek de pis sinek olmuş tr'ye çevirince)
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80942/

  7 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • kültür mantarındaki mantık hatası

  1.
  şimdi arkadaşlar, bunu irdelemek için önce kültür'ün ne anlama geldiğine bakmamız gerekiyor. Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür diyoruz.

  Peki mantarda tarihsel bir süreç var mı ? Yok.
  Mantar kuşaktan kuşağa bir şey aktarıyor mu ? Hayır.
  Manevi özelliği var mı ? Yok.

  Peki olayın diğer kahramanını da sorgulayalım.

  Mantar deyince aklımıza hemen, çayırlarda, ormanlarda rastladığımız çeşit çeşit renkli "bitkiler" gelir. Bunlar kimimize göre zehirli şeyler, kimimize göre de leziz yiyeceklerdir.Ya bayatlamış ekmekleri nemli bir yerde bıraktığımızda üzerinde beliren küflere ne demeli? Peki ekmeğimizi maya ile yapmıyor muyuz? Bira mayası da var tabii. Eğer soframızda varsa, rokfor peynirinin mavi küfleri nedir ki? Ya her derde deva penisilin, onu da unutmayalım.

  Kültürlü bitki olur mu ? Olmaz.
  Bira mayasında kültür olur mu? Olmaz.
  Yav bi peynir nasıl kültürlü olur? O da olmaz.
  Kafan güzel mi? Evet.

  Bütün bu bilimsel verilerin ışığında diyebiliriz ki kültür mantarı diye bir şey yoktur. *
  6 -1 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • türkçe aranjmanı yapılmış şarkılar

  4.
  26)
  Enrico macias-zingarella
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-38951/  Tanju Okan-Çal çingene
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-50391/  27)
  Fairouz Al Bint-El Chalabiya
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1509/  Deniz Seki-Böyle gelmiş böyle geçer
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-109921/  28)
  Sacha Distel-La casa d'Irene (buna inanamadım)
  http://www.youtube.com/watch?v=GjwQwXhvIHo+

  Erkut Taçkın-Beyaz Ev
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80929/  29)
  Donna Hightower- This World Today Is A Mess (bildiğin evet mi hayır mı)
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1510/  Erol Büyükburç-Elele
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80935/  30)
  Jose Feliciano La Balada del pianista
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-109922/  Ferdi Özbeğen-Piyanist
  http://www.youtube.com/watch?v=ejcMzQK5XF4+
  12 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • türkçe aranjmanı yapılmış şarkılar

  3.
  23)
  Enrico Macias -Je Suis Content Pour To
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1507/  Seyyal Taner-SOn verdim kalbimin işine
  http://www.youtube.com/watch?v=FM7OvEns9bU+

  24)
  Nana Mouskouri - Milisse Mou
  http://www.youtube.com/wa...5FRgk&feature=related+

  Füsun Önal-Senden Başka
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80932/  25)
  Marion Maerz - Chiribim Chiribom
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1508/  Gökben-Şiribim Şiribom
  http://www.youtube.com/watch?v=A0dS0GOhxes+
  14 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • türkçe aranjmanı yapılmış şarkılar

  2.
  21)
  Enrico Macias - Au talon des ses souliers
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1497/  Yeliz-Bu ne dünya kardeşim.
  https://video.uludagsozluk.com/v/bu-ne-dünya-kardeşim-20532/  22)
  Haris Alexiou - Ola se thymizoun
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1498/  Yeni türkü-olmasa mektubun
  https://video.uludagsozluk.com/v/yeni-türkü-39282/

  16 -1 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • türkçe aranjmanı yapılmış şarkılar

  1.
  70'lerde dünyada yükselen pop kültürünün türkiye'ye yansıması sonucu bazı yabancı popüler şarkılara türkçe söz yazılmış ve bu eserler türk pop sanatçıları tarafından seslendirilmiştir. aşağıda bazı örnekleri mevcuttur. bu tür çalışmaları en çok plaklarında kullananlar, Ajda Pekkan, Nilüfer, Ferdi özbeğen, rana alagöz, özdemir erdoğan, tanju okan, semiramis pekkan ve zümrüttür.

  önce orjinalini arkasında aranjmanını veriyorum.

  1)
  Enciro Macias - Entre l'orient
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1494/  Ajda Pekkan-Ağlama Yarim
  https://video.uludagsozluk.com/v/ağlama-yarim-27297/  2)
  Cher-Bang Bang
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-109671/  Ajda Pekkan-Bang bang
  https://video.uludagsozluk.com/v/bang-bang-1569/

  *

  3)
  Marjan-Kavire del *
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1503/  Ajda Pekkan-Baskana Talihe
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-60086/  bi de fransızca söyledi bunu ajda.
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86255/  4)
  Noëlle Cordier - Mon coeur pour te garder
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1502/  Ajda Pekkan-Haykıracak Nefesim
  http://www.youtube.com/watch?v=Li7l69m6P8Y+

  5)
  Dean Martin-Sway
  https://video.uludagsozluk.com/v/sway-84597/  Ajda Pekkan-Kim ne derse desin
  https://video.uludagsozluk.com/v/sway-84597/  6)
  Sol Raye - If we were free
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80928/  Ajda Pekkan-Kimler geldi kimler geçti
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-51215/  7)
  Enrico Macias- LE VENT DU SUD
  http://www.youtube.com/watch?v=PNTPTRf9a_o+

  Ajda Pekkan-Sana Bana yeter
  https://video.uludagsozluk.com/v/sana-bana-yeter-7406/  8)
  Marc Ayan-Qu'un peu d'amour
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1711/  Alpay-Eylülde gel
  http://www.youtube.com/watch?v=qVzL7E_ZeZ4+

  9)
  Salvatore Adamo - Car je veux
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1504/  AKrep Nalan-Karlar düşer *
  http://www.youtube.com/watch?v=l0-7wPg2qpA+

  10)
  Mary Hoppkins-Those were the days
  http://www.youtube.com/watch?v=AyaTIXdN5fI+

  Ayferi-Yalan Dünya
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80927/  11)
  ENRICO MACIAS - J'AI QUITTE MON PAYS
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86256/  ayla algan-aşka veda ettim.
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86257/  12)
  Mireille Mathieu - L`Aveugle
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1495/  Ayten ALpman-Memleketim (Buna çak şaşırmıştım)
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-109672/  13)
  VANILLA FUDGE - You Keep Me Hanging On
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80925/  Barış Manço-Karanlıklar içinde
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80926/  14)
  Samir yazbek-Weli Weli Men Hobboun Weli
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1505/  Erkin Koray-Fesüpanallah
  http://www.youtube.com/watch?v=toThT2rGddI+

  15)
  Georgette Sayegh - Ya Nassini
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-86258/  Ferdi özbeğen-Elimi sallasam ellisi
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80931/  16)
  Marie Lafore-Mon amour, mon ami (francois ozon 8 femmes film müziğidir ayrıca)
  http://www.youtube.com/watch?v=EepuwKxdM9o+

  Gönül yazar-çapkın kız
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-53847/  17)
  Christian Delagrange - Sans toi je suis seul
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80930/  Hümeyra-Sessiz Gemi
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80933/  18)
  bob azzam-c'est écrit dans le ciel
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1506/  ilham gencer-bak bir varmış bir yokmuş
  http://www.youtube.com/watch?v=uKpPwwJuB38+

  19)
  Filippos Nikolaou - Pare Pare Pare Me
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-1496/  Kamuran AKkor- Mavi boncuk
  http://www.youtube.com/watch?v=Mmyrv9RF3vQ+

  20)
  Anna Marie David Tu te reconnaîtras (1973 eurovision birincisi şarkıdır kendileri)
  http://www.youtube.com/watch?v=b0qQhz1yPy0+

  Nilüfer-Göreceksin Kendini
  https://video.uludagsozluk.com/v/türkçe-aranjmanı-yapılmış-şarkılar-80934/  fırsat bulunca daha da ekleyeceğim.
  40 -7 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • buyur gel dese bile sevişilmeyecek ünlüler

  1.
  aşka ve sevişmeye davet eden ama reddedilen ünlülerdir.

  ünlü hatun ya da erkek, gelse size dese ki :

  -sayın uludağ yazarı xxxx, ben sana hastayım, entrylerine bitiyorum, nolur bir kere seviş benimle.
  +olmaz benim prensiplerim var, sevişemem sizinle.
  -nolur nolur nolur, kendini bana ver.
  +yo dostom yo. bunu benden isteme. saçma sapan şarkı sözleri ile de bana gelme.
  -bi kerecik ?
  +son sözümü söyledim, şikayet ederim moderasyona bak.
  -sen eskiden böyle değildin lan.
  +lanlı lunlu konuşma olm, nası sevişim seninle, git başımdan.

  (bkz: ajdar)
  (bkz: bülent ersoy) olabilir mesela.
  3 -2 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • unutulmaz yol filmleri

  35.
  (bkz: The Motorcycle Diaries)
  (bkz: My Own Private Idaho)
  (bkz: The Hitchhiker)
  (bkz: Happy Together)
  (bkz: duel)
  (bkz: convoy)
  (bkz: midnight run)
  (bkz: The Straight Story)
  (bkz: wild at heart)
  (bkz: Y Tu Mama Tambien)
  (bkz: sideways)
  (bkz: borat)
  3 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • bir kadına verilecek en güzel hediye

  35.
  Değiyorsa canın, değmiyorsa kaçın .
  3 ... bigbangtheory deki ruh hastasi
 • yeni şeyler getiriyorum